Informace o vodě

Voda tvoří naprosto nezbytnou složku našeho organismu, bez které nemůžeme fungovat. Je proto důležité ji pravidelně doplňovat, pokud možno v její původní čisté podobě. O této skutečnosti vás nejspíš nemusíme přesvědčovat. Pokud jste si však mysleli, že voda je jen jedna, asi budete trochu překvapeni. Naštěstí nám v tomto směru pomáhá zákon.

Co říká zákon o vodě?

Každá voda není pro zajištění pitného režimu stejně vhodná. Abyste se mohli jako konzumenti v nabídce lépe orientovat, nařizuje zákon zpracovatelům vodu přesně označovat. Podle uvedené kategorie můžete předvídat kvalitu vody.

Velmi důležitý je údaj o původu vody. Jestliže voda pochází z podzemního zdroje, nemá mnoho příležitostí přijít do kontaktu s nežádoucími látkami, které ji mohou znečistit. Jinak je tomu u vody povrchové, do které se snadno dostanou nečistoty, jako jsou pesticidy, saponáty, průmyslové chemikálie, dusičnany a dusitany, těžké kovy nebo třeba hormony a antibiotika. V našem životním prostředí je jich bohužel čím dál víc.

Velmi odlišný je také způsob úpravy, kterým mohou jednotlivé kategorie vody projít. Vody z podzemních zdrojů nejen dodatečné úpravy nepotřebují, ale většina z nich být ze zákona ani použita nesmí. Nejvíce upravovaná je voda označovaná jako pitná. Je dokonce možné do ní přidávat i různé chemikálie. Vzhledem k tomu, že často pochází z povrchových zdrojů, je chemická úprava mnohdy nezbytná.

A jaká kritéria musí splnit jednotlivé druhy vody?

Voda pitná

 • Může pocházet z podzemních, ale i povrchových vod.
 • Úprava je povolená, stejně jako dezinfekce.
 • Patří sem voda z kohoutku, ale i některé vody balené.

Voda pramenitá

 • Pochází výhradně z chráněných podzemních zdrojů.
 • Povoleny pouze šetrné úpravy, jako je filtrace a provzdušnění.
 • Dezinfekce je zakázána.
 • Vhodná pro každodenní konzumaci.

Voda kojenecká

 • Pochází z podzemních zdrojů.
 • Úpravy nejsou povoleny.
 • Dezinfekce může probíhat pouze UV zářením.
 • Doporučována jako zdroj tekutin pro kojence.

Přírodní minerální voda

 • Z podzemních zdrojů.
 • Úprava filtrací a provzdušněním.
 • Dezinfekce není povolena.
 • Není vhodná pro každodenní pravidelnou konzumaci, protože většina obsahuje vysoké množství různých minerálů.

Zákon ručí také za vodu Crystalis

Voda Crystalis splňuje veškerá kritéria pro označení pramenitá voda. Pochází výlučně z podzemních zdrojů a není chemicky upravena.

Celková tělesná voda

věk procento tělesné hmotnosti
novorozenec 80%
dítě - 3 měsíce 70%
dítě - 6 měsíců 60%
10 až 18 let muži 59 % ženy 57 %
dospělý - normální váha, nadváha muži 60 % ženy 50 %
dospělý - štíhlý muži 70 % ženy 60 %
dospělý - obézní muži 50 % ženy 42 %
nad 60 let muži 52 % ženy 46 %

Symptomy v důsledku ztráty tekutin

(v % tělesné hmotnosti)

1 až 5% 6 až 10 % 11 až 20 %
žízeň pocity závratě křeče
zvýšený tep bolesti hlavy delirium
zvýšená teplota dušnost oteklý jazyk
zčervenání kůže poruchy řeči nemožnost polykat
stísněnost brnění poruchy sluchu
nechutenství zmenšení objemu krve poruchy vidění
nevolnost neschopnost chůze svraštělá kůže
únava zmodrání rtů zastavení produkce moči