Přeprava vody a živin v těle

Přeprava vody a živin v těle

Přeprava vody a živin v těle

Proč je voda tak důležitá ?

Voda je pro tělo nezbytná, protože transportuje výživné prvky do buněk a pomáhá odstraňovat odpadní produkty. Přispívá také k výměně mezi buňkami.

Doručovací služba pro buňky.

Voda je nezbytná pro buněčný život, protože nese nutriční prvky, které buňky potřebují.

Odvoz odpadu.

Voda také pomáhá odstraňovat odpady z těla, z nichž většina je z bílkovin, ve formě dusíkatého odpadu (močoviny, kreatininu, amonných iontů a urátů). To je eliminováno močí po procesu filtrace, reabsorpce, sekrece a eliminace v ledvinách.

Věděli jste?

V našem těle máme přibližně 5 litrů krve. Naše dvě ledviny filtrují přibližně 180 litrů krve denně (125 ml / min), přičemž tuto filtraci provádějí přibližně 50 až 60krát denně (2). Denně však močí jen 1,2 až 2 litry moči. Ledviny mají mimořádné schopnosti filtrace a koncentrace!